ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ

Η γεωμετρία
Ενός
Eυφυούς λόγου”
Θα μπορούσε να εκληφθεί
Και ως καθαρή Ποίηση

Αν

Συμπεριλάμβανε
Και τα πίσω από
Θολά τζάμια
Λυπημένα
Παιδιά